Hur gör man?


Med några få enkla handgrepp tvättar du bilen skinande ren utan varken några egna redskap eller kemikalier. OBS, använd inga medtagna kemikalier i våra anläggningar, det kan slå ut vattenreningen och på så sätt skada miljön. Allt du behöver finns på plats i våra tvättar!

Börja med att köpa poletter i växelautomaten som tar både mynt, sedlar och kort. Varje pollett kostar 20:- och en normaltvätt kostar ca 40 - 60 kr beroende på tvättvana, hur smutsigt fordonet är och hur många av programmen man väljer att använda

På tvätthantaget finns en borste som går att föra tillbaka så att det går att spruta med högtryck, hetvax eller vatten. Kontrollera att borsten är ren före användning

Ställ in programväljaren som finns i varje tvättbås i önskat läge. Börja alltid med program 1.

Lägg i polletter och påbörja tvättningen. Det finns fem tvättprogram och man kan när som helst byta till önskat program.


I: Avfettning


Används för att få bort den tuffaste smutsen. Behöver bara användas när bilen är mycket smutsig


P1: Förtvätt högtryck med rengöringsmedel


Börja nertill och spola av så mycket som möjligt av den lösa smutsen med den kemblandade högtrycken.


P2: Huvudtvätt med borste och skum


För fram borsten och tvätta bilen medan Du håller in hantaget så att det kommer rejält med skum och vatten


P3: Sköljning


För tillbaka borsten och spola av bilen med rent vatten


P4: Hetvaxning


Duscha bilen med hetvax som skyddar lacken och gör att ditt fordon blir lättare att tvätta rent nästa gång


P5: Avspolning med torkmedel


Avsluta med att spola av bilen med osmosvatten som är fritt från salter och mineraler. Då behöver du inte sämskinntorka fordonet. Det kan soltorka utan att det blir några torkfläckar. Om du även vill göra rent invändigt så häng upp bilmattorna i de speciella hållarna som sitter på väggarna i tvättbåsen och spola av dem med högtrycken innan dammsugningen som görs på avsedd plats utanför båsen.